IMG-4730_edited.jpg

OM OS

Foreningen Ung på Møn vil bidrage til et udviklende og aktivt miljø, hvor børn og unge kan udfolde sig gennem udendørs aktiviteter, sociale fællesskaber og kreative forløb. På den måde søger foreningen at fremme samarbejdsevner, respekt for andre og udfoldelse af den enkeltes og fællesskabets potentiale. I første omgang søges dette nået gennem at skabe et aktivt og udviklende ungemiljø med udgangspunkt i en ungdomsklub for børn og unge mellem 9 og 15 år på Vestmøn med placering i landsbyen Hårbølle, hvor der de seneste år er sket en enorm stigning i antallet af børn og unge i landsbyen på grund af tilflytning. Foreningen henvender sig hovedsageligt til børn og unge, men har også til hensigt at opmuntre lokalt samarbejde og fællesskab mellem børn, unge og deres forældre og lokale foreninger, virksomheder og frivillige kræfter i driften af klubben.

Vi ønsker at styrke det lokale sammenhold og sammenhængskraft for både børn, unge og voksne i alle aldre på kryds og tværs i Hårbølle og omegn samt på Møn. Det er desuden foreningens mål at arbejde for faciliteter og aktiviteter for unge, der giver medlemmerne mulighed for at udfolde sig og opnå ovenstående færdigheder både gennem i klubberne og gennem Kulturskolens aktiviteter.

 

Gennem sammenhold, fællesskab og deltagelse i udviklende aktiviteter styrkes de unges evne og lyst til at udvikle sig kreativt, udfolde eget potentiale og tage ansvar for eget liv og samfundsdeltagelse. 

AKTIVITETER

Udviklende lokale fællesskaber og aktiviteter for børn og unge

Ung på Møn tilbyder både lokale klubber for børn og unge på Vestmøn og kulturskoleaktiviteter for børn og unge fra hele Møn. Begge dele for børn og unge 9-15 år.

Juniorklub1.jpg

HÅRBØLLE JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Ung på Møn tilbyder to klubber for børn og unge på Vestmøn.

Juniorklubben er for børn i alderen 9-11 år, og tilbyder nogle pladser til børn, der ikke bor på Vestmøn, men føler tilknytning til området. Juniorklubben har fast åbent første onsdag hver måned kl. 15-18, og som forsøgsordning vil den også være åben den 3. onsdag i måneden kl. 15-18. Den er bemandet af frivillige voksne.

Ungdomsklubben er for unge 12-15 år fra Vestmøn. Ungdomsklubbener åben tirsdage kl. 18.30-21.30 og torsdage kl. 18.30-21.30 med undtagelse af den sidste uge i måneden, hvor der er fredagsklub kl. 19-22.30 i stedet for torsdagsklub. 

Begge klubber holder til på Hårbøllevej 57 i Hårbølle og deltagelse i klubben forudsætter medlemskab. Klubberne er baseret på frivillige kræfter.

122424728_10158163875733285_679562027247

KULTURSKOLE FOR BØRN OG UNGE PÅ MØN 9-15 ÅR

Kulturskolen vil tilbyde udviklende aktiviteter og forløb for børn og unge (9-15 år) på Møn, der styrker børn og unges kreative evner, samfundsforståelse og evner for samarbejde.


Kulturskolen er under udvikling, og vil først udbyde aktiviteter i 2021 - så hold øje. Deltagelse i Kulturskolens aktiviteter forudsætter medlemskab af Kulturskolen. Kulturskolen vil søge penge hos Vordingborg Kommune og fonde til skolens aktiviteter, for at holde brugerbetalingen på et niveau, hvor alle kan være med.

Man kan godt være medlem af Kulturskolen ude at være medlem af klubberne. Indtil 1. marts 2021 er medlemskab af Kulturskolen er gratis. OBS! Hvis du er medlem af en af klubberne har du automatisk medlemskab i kulturskolen.