AKTIVITETER

Udviklende lokale fællesskaber og aktiviteter for børn og unge

Ung på Møn tilbyder både lokale klubber for børn og unge på Vestmøn og kulturskoleaktiviteter for børn og unge fra hele Møn. Begge dele for børn og unge 9-15 år.

Juniorklub1.jpg

HÅRBØLLE JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Ung på Møn tilbyder to klubber for børn og unge på Vestmøn.

Juniorklubben er for børn i alderen 9-11 år, og tilbyder nogle pladser til børn, der ikke bor på Vestmøn, men føler tilknytning til området. Juniorklubben har fast åbent første onsdag hver måned kl. 15-18, og som forsøgsordning vil den også være åben den 3. onsdag i måneden kl. 15-18. Den er bemandet af frivillige voksne.

Ungdomsklubben er for unge 12-15 år fra Vestmøn. Ungdomsklubbener åben tirsdage kl. 18.30-21.30 og torsdage kl. 18.30-21.30 med undtagelse af den sidste uge i måneden, hvor der er fredagsklub kl. 19-22.30 i stedet for torsdagsklub. 

Begge klubber holder til på Hårbøllevej 57 i Hårbølle og deltagelse i klubben forudsætter medlemskab. Klubberne er baseret på frivillige kræfter.

122424728_10158163875733285_679562027247

KULTURSKOLE FOR BØRN OG UNGE PÅ MØN 9-15 ÅR

Kulturskolen tilbyder udviklende aktiviteter og forløb for børn og unge (9-15 år) på Møn, der styrker børn og unges kreative evner, samfundsforståelse og evner for samarbejde.

 

Kulturskolen er under udvikling, og vil først udbyde aktiviteter i 2021 - så hold øje. Deltagelse i Kulturskolens aktiviteter forudsætter medlemskab af Kulturskolen. Kulturskolen vil søge penge hos Vordingborg Kommune og fonde til skolens aktiviteter, for at holde

medlemskab af Kulturskolen. Medlemskab i Kulturskolen er gratis frem til 1. marts 2021. OBS! Hvis du er medlem af en af klubberne har du automatisk medlemskab i kulturskolen.